Maj 2, 2018

“Czytelnictwo. Lektura-przyjemność-obowiązek”. Konferencja pod patronatem ŁKO

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach wraz z Partnerami: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach i Miejską Biblioteką Publiczną w Skierniewicach organizuje w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 11.00 konferencję pt.: “Czytelnictwo. Lektura-przyjemność-obowiązek”.  Konferencja odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  2018 pod hasłem  „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.

Głównym celem spotkania  jest  rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w czytelnictwie. Uczestnikom zostaną zaprezentowane sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz aktualne metody i formy zachęcające do aktywnego czytania. Wśród prelegentów wystąpią pracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego, biblioteki pedagogicznej oraz nauczyciele ze szkół.

Na konferencję zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy i inne osoby zainteresowane książką i czytelnictwem.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień oraz Łódzki Kurator Oświaty Pan Grzegorz Wierzchowski.

Szczegółowe informacje. Link do strony www organizatora

Program konferencji. Link do strony www organizatora