Grudzień 6, 2017

Cykl certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli organizowany przez IPN

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje dwuletni cykl certyfikowanych szkoleń „Zmagania o niepodległość Polski oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej” adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na szkolenia składają się wykłady badaczy XIX-wiecznej historii Polski oraz warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN. Pierwszy etap szkoleń, pod tytułem „Z dziejów walk o niepodległość 1768-1918”, odbędzie się w bieżącym roku szkolnym.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w dwudniowym szkoleniu oraz przeprowadzą w swoich szkołach cztery zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) na tematy związane ze szkoleniem, udokumentowane sprawozdaniem i konspektem, otrzymają po zakończeniu kursu certyfikat wystawiony wspólnie przez IPN i MEN (wrzesień 2018 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego odbędą się w siedzibie łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Orzeszkowej 31/35, budynek D, w dniach 29–30 stycznia 2018 r. w godz. 10:00-14:00.

Zgłoszenia należy wysyłać do 12 stycznia 2018 r. na adres mailowy:
magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl  
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, telefon oraz szkołę.