Kategoria: Komunikaty/Ogłoszenia

Maj 22, 2018

Wyniki konkursu “O nagrodę specjalną ŁKO im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół województwa łódzkiego”

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 61/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 22 września 2017 r. do oceny spełnienia kryteriów przez kandydatów zgłoszonych do konkursu „O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im.…
Maj 17, 2018

Program “Aktywna tablica”. Wykazy szkół zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym

– Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu “Aktywna tablica” w roku 2018 – Wykaz szkół niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu “Aktywna…