Kategoria: Komunikaty/Ogłoszenia

Październik 31, 2018

Konsultacje dla uczniów z chorobą alergiczną, kończących naukę w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych i zamierzających kontynuować naukę w technikum lub szkole branżowej

Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Przychodnia Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zapraszają na bezpłatne konsultacje, w ramach poradnictwa zawodowego,  uczniów z chorobą alergiczną, kończących naukę w…
Październik 31, 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Rusza VI edycja projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Hasło obecnej…
Październik 30, 2018

Ankieta dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych dot. edukacji globalnej w nauczaniu wczesnoszkolnym

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” rozpoczął realizację projektu badawczo-szkoleniowego poświęconego miejscu edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej. Jednym z działań projektu jest internetowe badanie ankietowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy badania chcą dowiedzieć…