Kategoria: Komunikaty/Ogłoszenia

Sierpień 29, 2017

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie, Marszałek Województwa     W związku z realizacją dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w…