Kategoria: Komunikaty/Ogłoszenia

Lipiec 10, 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br.

MEN publikuje listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych, zostały…
Czerwiec 30, 2017

Informacja dla dyrektorów szkół dotycząca wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej w roku 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół W związku z wyborem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej w roku 2017, uprzejmie proszę o to, aby podejmowane decyzje opierały się…
Czerwiec 29, 2017

Wychowanie do życia w rodzinie i organizacja nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – ważne rozporządzenia podpisane

Szczegółowe informacje w załączniku. Załącznik Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości…
Czerwiec 22, 2017

Obowiązek rejestracji w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisania ich do oddziałów do dnia 30 czerwca br. – komunikat MEN

Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.…