Kategoria: Komunikaty/Ogłoszenia

Czerwiec 18, 2018

Komunikat dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/19

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o obowiązku wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowe informacje. Plik do pobrania Oświadczenie dyrektora szkoły/placówki dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach RODO.
Czerwiec 18, 2018

Komunikat dla dyrektorów szkół dotyczący stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje. Plik do pobrania Wzór wniosku Oświadczenie dyrektora szkoły/placówki dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach…