Kategoria: Komunikaty/Ogłoszenia

Luty 5, 2019

Monitorowanie dostosowania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa

Szanowni Państwo Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych województwa łódzkiego Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku…