Wrzesień 19, 2018

Bezpłatny kurs dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne i sprawdzających niezbędne umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach organizuje w dniu 3 października kurs dla nauczycieli (z powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, skierniewickiego, rawskiego i miasta Skierniewice) prowadzących zajęcia szkolne i sprawdzających niezbędne umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, kurs jest obowiązkowy dla tych nauczycieli, którzy dotychczas nie brali w nim udziału.

Szkolenie odbywać się będzie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Skierniewicach, przy ulicy St. Kaczyńskiego 7 od godziny 9.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Karta zgłoszenia. Link

Link do strony www WORD w Skierniewicach