Maj 10, 2018

Bezpłatne warsztaty Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu

Szanowni Państwo,
Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa również koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

3–4.10. 2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018

23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018

15-16.11.2018. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie, rekrutacja do dnia 25.06. 2018

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów – link.

Zaproszenie na stronie www ORE – link

Kontakt w razie pytań:
elzbieta.witkowska@ore.edu.pl
(punkt kontaktowy ECML)