Październik 10, 2017

Bezpłatne szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”

15 listopada 2017 roku o godz. 13 w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi przy ul. Wodnej 34 odbędzie się jednodniowe bezpłatne szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”.
Osobą prowadzącą będzie doktor Iwona Pietrzak, wykładowca wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia.

Rekrutacja uczestników szkolenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłania go – w formie skanu – na adres mailowy: mandrzejczak@kuratorium.lodz.pl do 10 listopada 2017 r.

Więcej informacji – załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 2