Styczeń 26, 2021

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli ubiegających się o nadanie uprawnień do egzaminowania uczniów na kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi  w porozumieniu z Łódzkim Kuratorem Oświaty zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne związane z możliwością uzyskania karty rowerowej, na bezpłatne szkolenie nadające uprawnienia do sprawdzania niezbędnych umiejętności osób ubiegających się o ten dokument.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zm.),
„Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

  1. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
  2. policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
  3. egzaminator;
  4. instruktor. ”

Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osobom przeprowadzającym egzamin w trybie i na warunkach określonych w § 21 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 512). Szkolenie będzie okazją do wzbogacenia wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, z uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszych, zapoznania się z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz do określenia kryteriów stosowanych podczas egzaminowania kandydatów na rowerzystów.

Szkolenie zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia minimum 15 uczestników.

Miejsce szkolenia: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi lub Oddziałów Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu lub w Skierniewicach – w zależności od zapotrzebowania.

Zgłoszenia ze szkół zawierające następujące dane:

  1. imię i nazwisko kierowanego nauczyciela, dane kontaktowe – nr telefonu, e-mail;
  2. nazwę i dane teleadresowe szkoły, nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się szkoła,

prosimy nadsyłać do końca lutego 2021 r. na adres:

jpietruszewski@kuratorium.lodz.pl