Luty 7, 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi w porozumieniu z Łódzkim Kuratorem Oświaty zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową na bezpłatne szkolenie.

Szkolenie odbywa się na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 poz. 978 ze zm.), który mówi, że sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego
3) egzaminator
4) instruktor

Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów.

Szkolenie zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia min. 20 uczestników.
Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko kierowanego nauczyciela, jego e-mail oraz dane teleadresowe szkoły prosimy nadsyłać do końca lutego 2018 roku na adres:
eceler@kuratorium.lodz.pl