Marzec 19, 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

Szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową odbędą się dla:
I grupy w dniach 9 – 10 maja 2018 roku w Miasteczku Ruchu Drogowego. Centrum Zajęć Pozaszkolnych; ul. Parkowa 1, 93-570 Łódź
II grupy w dniach 10 – 11 maja 2018 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź.

O kwalifikacji do odpowiedniej grupy nauczyciele będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że jeszcze do 10 kwietnia 2018 roku przyjmowane są zgłoszenia nauczycieli chcących ukończyć ww. szkolenie.

Zgłoszenia zawierające następujące dane:
– imię i nazwisko kierowanego nauczyciela, e-mail
– dane teleadresowe szkoły
prosimy nadsyłać na adres:
eceler@kuratorium.lodz.pl

Przypominamy, że zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową może dokonywać m.in. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.