Listopad 19, 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi w porozumieniu z Łódzkim Kuratorem Oświaty zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową na bezpłatne szkolenie. Szkolenie odbywa się na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 poz. 978 ze zm.), który mówi, że „Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor”.

Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów.

Szkolenie zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia min. 20 uczestników. Zgłoszenia zawierające następujące dane: imię i nazwisko kierowanego nauczyciela, jego e-mail, dane teleadresowe szkoły, prosimy nadsyłać na adres:
eceler@kuratorium.lodz.pl do 10 grudnia 2018 roku.