Wrzesień 20, 2019

Bezpieczny początek nowego roku szkolnego – komunikat MEN

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uregulowanie ustawowo zasad instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego, zapewnienie pomieszczeń umożliwiających uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole podstawowej – to tylko niektóre zmiany w zakresie bezpieczeństwa w szkole, które zaczęły funkcjonować w roku szkolnym 2019/2020.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zestawienie informacji dotyczących bezpieczeństwa w szkole, które mogą przydać się rodzicom i być przypomnieniem dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem – Link do informacji na stronie internetowej MEN