Marzec 20, 2017

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych”. Jest ona adresowana do osób zajmujących się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz do lokalnych decydentów, którzy opracowują i realizują lokalne programy z tego zakresu. Publikacja prezentuje w kompleksowy sposób możliwości realizacji zadań profilaktycznych oraz ukazuje skuteczne działania profilaktyczne w ramach profilaktyki zintegrowanej.

Przeczytaj na stronie ORE (link)