Sierpień 31, 2017

Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego

Firma LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. realizująca na zlecenie  Ministerstwa Zdrowia zadanie pod nazwą „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym” zaprasza do udziału w programie szkoły ponadpodstawowe.

W ramach programu będą odbywały się zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w każdym województwie, średnio 32 godziny w szkole, prowadzone przez tutorów wyłonionych spośród nauczycieli szkół.

Główne założenia programu i wykaz tematów wskazanych przez Ministra Zdrowia – do wyboru, w zależności od potrzeb i możliwości szkoły w załączeniu – plik do pobrania.