Październik 11, 2017

Ogólnopolski projekt „Tu Nie Chodzi O Jedzenie”

Rozpoczął się ogólnopolski projekt „Tu Nie Chodzi O Jedzenie”, dofinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia i realizowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.
W jego ramach przygotowane są warsztaty profilaktyczne, szkolenie ze specjalistami i materiały edukacyjne, które pozwolą zapoznać się z problematyką zaburzeń odżywiania. Udział jest bezpłatny. Zajęcia realizowane w okresie październik – grudzień 2017 r. po wcześniejszym ustaleniu terminów.
Więcej informacji u koordynatora ds. współpracy z placówkami oświatowymi (justyna@tuniechodzio.pl) i na stronie www.tuniechodzio.pl