Sierpień 2, 2017

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016‐2020 (Cel Operacyjny 3w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Szczegółowe informacje w załączonym zaproszeniu oraz terminarzu szkoleń.

Zaproszenie. Plik do pobrania

Terminarz szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych. Plik do pobrania