Październik 16, 2017

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i klas gimnazjalnych województwa łódzkiego,
proszę Państwa Dyrektorów o zapoznanie nauczycieli, rodziców i uczniów z katalogiem materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa w ramach realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem e-mailowym: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl lub pod numerem telefonu: 22 465 15 35.

Łódzki Kurator Oświaty