Maj 16, 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli sprawdzających umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach organizuje w dniu 17 maja 2017 roku kurs dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne i dokonujących sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Szkolenie kierowane jest do nauczycieli powiatu brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, skierniewickiego i rawskiego. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, kurs jest obowiązkowy dla tych nauczycieli, którzy dotychczas nie brali w nim udziału.
Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej WORD w Skierniewicach: http://www.word-skierniewice.pl/