Październik 20, 2017

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i pracowników oświaty, w ramach projektu „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, w ramach realizacji projektu  Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, którego ogólnym celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i innych placówek oświatowych, zaprasza nauczycieli i pracowników oświaty do udziału w bezpłatnych szkoleniach koncentrujących się na podniesieniu wiedzy dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców oraz na zwiększeniu skuteczności podejmowanych przez nich działań profilaktycznych i prewencyjnych.

Rekrutacja na szkolenia i dodatkowe informacje:

Magdalena Pasiowiec– koordynator szkoleń, tel. 573 275 141, szkola@caritas.pl
Anna Garbowska – kierownik projektu, tel. 510 637 217, agarbowska@caritas.pl

Zapraszamy na stronę internetową projektu:
www.zdrowaszkola.org