Kwiecień 18, 2018

Bezpieczeństwo w szkołach. Przykłady dobrych praktyk

W marcu br. Łódzki Kurator Oświaty  i Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podpisali porozumienie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole, jej najbliższym otoczeniu oraz w ruchu drogowym.

Link do artykułu na ten temat.

Do 17 kwietnia we wszystkich powiatach województwa łódzkiego zorganizowane zostały debaty z dyrektorami i nauczycielami szkół, których celem była diagnoza, a następnie wypracowanie sposobów pozwalających przeciwdziałać wszelkim zjawiskom naruszającym poczucie bezpieczeństwa uczniów.

W związku z powyższym pragnę gorąco zachęcić Państwa do podzielenia się przykładami konkretnych rozwiązań zastosowanych w Państwa szkole lub jej okolicy, które w sposób skuteczny zminimalizowały lub usunęły zagrożenie wynikające między innymi z:

–  lokalizacji szkoły (np. bliskość ruchliwej ulicy, przy przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej)

– środowiska społecznego, w którym szkoła działa

– infrastruktury placówki (np. rzutujące na bezpieczeństwo elementy architektoniczne w budynku)

Oprócz opisu konkretnych rozwiązań można wymienić działania profilaktyczne i akcje (również we współpracy z innymi instytucjami) podjęte w związku ze wskazanym problemem.

Poniżej znajdą Państwo formularz, który należy wypełnić i przysłać na adres:

strona@kuratorium.lodz.pl

W tytule maila prosimy wpisać: Nasza Bezpieczna Szkoła

 Najciekawsze rozwiązania zostaną opublikowane w serwisie Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakładce „Bezpieczeństwo i profilaktyka – Przykłady dobrych praktyk”,  aby inne placówki, które być może borykają się z podobnym problemem, mogły znaleźć inspirację, wskazówki do rozwiązania go wypróbowanym sposobem. 

Mam nadzieję, że dzięki Państwa doświadczeniom uda się stworzyć bazę praktycznych rozwiązań, co z kolei przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach naszego województwa. 

                                                                                                                    Grzegorz Wierzchowski

                                                                                                                    Łódzki  Kurator Oświaty

Formularz. Plik do pobrania