Listopad 19, 2020

Badania sondażowe skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli muzyki uczących w klasach 4-8

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Szanowni Nauczyciele,

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż w okresie listopad – grudzień 2020 r. odbywają się organizowane przez ośrodki akademickie UMK w Toruniu oraz UKW w Bydgoszczy anonimowe ogólnopolskie badania sondażowe skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli muzyki uczących w klasach 4 – 8.

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w imieniu organizatorów zaprasza Państwa do udziału we wspomnianych badaniach w następujących zakresach:

  1. Wczesna edukacja muzyczna w czasach pandemii Covid 19

Link do badania 1. (wczesna edukacja muzyczna, klasy 1-3) 

  1. Muzyka w szkole podstawowej w czasach pandemii Covid 19.

Link do badania 2. (muzyka, klasy 4-7) 

Wyżej wymienione linki do badań będą dla Państwa aktywne do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dziękujemy.