Luty 16, 2021

Ankieta potrzeb logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych (i wielojęzycznych)

Pracownicy dydaktyczno – naukowi Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą badania ukierunkowane na rozpoznanie sytuacji dzieci wielojęzycznych w Polsce i polskich dzieci za granicą.

Istotnym elementem tego projektu jest opracowanie narzędzia diagnostycznego dla polskich logopedów oraz logopedów opiekujących się polskimi dziećmi za granicą pt. Logopedyczny kwestionariusz rozpoznania sytuacji językowej dziecka w perspektywie wielojęzyczności i wielokulturowości.

Na prośbę pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zwracamy się do wszystkich logopedów praktyków, by wypełniając Ankietę potrzeb logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych (i wielojęzycznych), podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii takich dzieci. Dzięki temu możliwe będzie lepsze poznanie sytuacji i potrzeb logopedów w tym zakresie.

Ankieta jest anonimowa i polega na odpowiedzi na pytania dotyczące wybranych aspektów pracy logopedy. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 min.

Link do strony z ankietą