Luty 18, 2019

Akcja „Lekcja dla Rodaka”

Fundacja dla Rodaka zaprasza szkoły do włączenia się w działalność na rzecz Polaków, którzy w wyniku tragicznych losów – najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej – znaleźli się poza wschodnimi granicami swojego kraju. Ogólnopolska akcja „Lekcja dla Rodaka” ma uwrażliwić uczniów na potrzebę niesienia pomocy tym Rodakom, ich potomkom, oraz merytorycznie przygotować młodzież w zakresie tego tematu.

Więcej informacji – link do strony Fundacji dla Rodaka