Wrzesień 19, 2018

Adresy e-mailowe szkół i placówek w SIO – prośba o aktualizację

Kuratorium Oświaty w Łodzi prosi dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa łódzkiego o aktualizację adresów e-mail szkół i placówek w Systemie Informacji Oświatowej (tzw. nowym SIO).