Maj 15, 2020

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

Od 25 maja br. MEN przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymuje tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których…
Maj 13, 2020

Co ze szkołami do wakacji?

Od poniedziałku, 18 maja br. MEN uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania…
Maj 13, 2020

Dziękujemy!

Bohaterowie dnia codziennego to dla nas: maturzyści, ósmoklasiści, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Dlatego mówimy dziś: DZIĘKUJEMY. Za dotychczasową pracę, naukę poza klasami, pomysły, zaangażowanie. Link do filmiku…