Wrzesień 1, 2017

37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski złożył w czwartek kwiaty przed Pomnikiem – Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka.

Uroczystości poświęcone 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem  ks. biskupa Adama Lepy. Następnie z Kościoła oo. Jezuitów uczestnicy przeszli  ulicą Sienkiewicza do pomnika upamiętniającego ofiary stanu wojennego przy Kościele Podwyższenia św.Krzyża.
Tam głos zabrał przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Waldemar Krenc przypomniał, że „Solidarność” odegrała wiodącą rolę na drodze do wolności nie tylko Polski, ale stała się impulsem do walki o obalenie komunistycznego reżimu w wielu krajach  dawnego bloku wschodniego.

Na zakończenie uroczystości kwiaty przed Pomnikiem – Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka złożyli m.in. wicemarszałek Senatu RP Michał Seweryński, eurodeputowany Jacek Saryusz Wolski, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, posłowie – Jolanta Kopcińska i Piotr Apel, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, a także przedstawiciele władz samorządowych Łodzi i województwa. Hołd wszystkim zamordowanym i prześladowanym przez komunistyczne władze związkowcom złożyli także współtwórcy łódzkiej „Solidarności”: Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki.

Podpisane 37 lat temu przez rząd PRL i komitety strajkowe Porozumienia Sierpniowe zakończyły falę protestów robotniczych, jakie w sierpniu 1980 roku trwały w różnych regionach Polski. Jednym z głównych punktów umów było powołanie samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. W ten sposób powstała „Solidarność”. Inne postulaty dotyczyły m.in. ograniczenia cenzury oraz poprawy warunków pracy. W dłuższej perspektywie wydarzenia z sierpnia`80 były impulsem do przemian systemowych, które w ostateczności doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.