Grudzień 14, 2017

36 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

W łódzkich uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia zapoczątkowane w grudniową noc 1981 roku wziął udział kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Główne obchody 36. rocznicy stanu wojennego rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus, której przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. W poruszającej homilii arcybiskup mówił m.in. że trzeba zachować pamięć o zbrodniach i ofiarach stanu wojennego, ale również uwolnić się od chęci zemsty.
– Nie schodzimy się w rocznicę stanu wojennego, żeby hodować swój gniew, tylko żeby odnowić w sobie wiarę w miłosierdzie. W łagodność, pokorę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj – apelował metropolita łódzki.

Po mszy uczestnicy przeszli ulicą Sienkiewicza pod Pomnik Ofiar Stanu Wojennego przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża. Tam Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność, podziękował przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, związkowcom i mieszkańcom Łodzi za upamiętnianie ofiar komunistycznego reżimu. Przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

W rocznicowych uroczystościach wzięli udział m.in. wojewoda Zbigniew Rau, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, dyrektor łódzkiego oddziału IPN Dariusz Rogut, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski i dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi Andrzej Krych, oraz ówcześni działacze Solidarności, więzieni i prześladowani w stanie wojennym, Andrzej Słowik i były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki.

Stan wojenny wprowadzono w Polsce 13 grudnia 1981 r. Zniesiono w lipcu 1983 r. W tym czasie internowano ponad 10 tysięcy osób związanych z Solidarnością, a kilkadziesiąt osób (dokładna liczba nie jest znana) straciło życie.