Czerwiec 15, 2018

300 zł dla każdego ucznia na „Dobry start”

Program rządowy „Dobry start” był tematem czwartkowej konferencji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, w której wzięli udział wojewoda Zbigniew Rau, kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Piotr Cieplucha.

– Inwestycja w edukację to najlepsza inwestycja, jaką można sobie wyobrazić. Po „Aktywnej tablicy”, programie wzbogacającym wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, rozpoczynamy kolejny pod nazwą „Dobry start”. Tym razem pieniądze będą kierowane bezpośrednio do uczniów na wniosek rodziców – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Grzegorz Wierzchowski.

– To świadczenie powszechne i masowe – podkreślił wojewoda Zbigniew Rau.

W ramach rządowego programu „Dobry start” rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych – do 24 roku życia) bez względu na dochody. W województwie łódzkim jest ok. 300 tys. osób uprawnionych do skorzystania z tego programu.

Wojewoda zaznaczył, że świadczenie z tytułu „Dobrego startu”, podobnie jak w przypadku „Rodziny 500 + ”, nie zalicza się do dochodów, a zatem nie jest opodatkowane.

Podczas konferencji kurator Grzegorz Wierzchowski zaprezentował również materiały informacyjne o programie (ulotki, plakaty), które trafiły już do szkół.

Wnioski o świadczenie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (papierową). Najpóźniej należy to zrobić do 30 listopada. Wnioski złożone w lipcu i sierpniu zostaną zrealizowane do 30 września.

Również w czwartek w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi miało miejsce spotkanie informacyjne o programie „Dobry start” z przedstawicielami gmin i powiatów. Uczestniczyli w nim wicewojewoda Karol Młynarczyk, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Piotr Cieplucha oraz kurator Grzegorz Wierzchowski.

Więcej informacji o programie „Dobry start” na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rzadowy-program-dobry-start-inauguracja-kampanii-informacyjnej.html

oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=7045