Maj 23, 2019

Zaproszenie do udziału w programie Klubów Debat Historycznych

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z Fundacją Polska Debatuje serdecznie zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego do udziału w programie Klubów Debat Historycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Jest to projekt realizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 – 2020. Pierwsza edycja projektu odbyła się w roku szkolnym 2018/19 w województwie mazowieckim  i została wysoko oceniona przez uczestników. W tym roku do udziału organizatorzy zapraszają szkoły z województwa łódzkiego, natomiast w 2021 roku wszystkich uczestników projektu z kolejnych trzech edycji zaproszą na  Wielką Galę Debat w nowej siedzibie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Jakie korzyści daje udział w projekcie?

  • Ukazanie historii jako pasjonującego pola dyskusji
  • Pogłębienie wiedzy historycznej
  • Rozwój umiejętności argumentowania i wystąpień publicznych
  • Przygotowanie do matury i olimpiady historycznej
  • Nauka szlachetnej rywalizacji i szacunku dla osób o odmiennych poglądach
  • Integracja z kolegami i koleżankami z innych szkół

Szkołom uczestniczącym w projekcie organizatorzy oferują m.in.: bezpłatne szkolenia dla opiekunów i członków Klubów Debat, profesjonalne materiały szkoleniowe (m.in. Podręcznik debat historycznych, Zeszyty do debat historycznych, filmy instruktażowe), uczestnictwo w dwóch turniejach debat (w listopadzie i kwietniu), opiekę merytoryczną przez cały okres roku szkolnego.

Aby zgłosić szkołę do projektu, należy do dnia 5 czerwca 2019 r. wysłać skan obu stron formularza zgłoszeniowego wraz z pieczęcią szkoły na adres: debaty@muzeumpilsudski.pl  

Do programu może przystąpić maksymalnie 12 szkół, które nie uczestniczyły do tej pory w programach debatanckich. O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i kryterium geograficzne (chcemy, aby w programie uczestniczyły szkoły z różnych miejscowości województwa łódzkiego). Informację o kwalifikacji do projektu wyślemy do Państwa do 12 czerwca br.

Formularz zgłoszeniowy, relacje z zeszłorocznej edycji projektu oraz materiały znajdziecie Państwo na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pod adresem:
 
https://muzeumpilsudski.pl/dzialalnosc/program-wieloletni-niepodlegla/debaty-historyczne/

Ulotka informacyjna nt. projektu. Plik do pobrania

Fot. na stronie głównej serwisu: Materiały organizatora