Maj 31, 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
(dotyczy 100% szkół podstawowych)

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania.

Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych.

Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl

Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania. Ankiety są widoczne na platformie. Zostały one udostępnione wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO, natomiast ich wypełnienie należy wyłącznie do zadań dyrektorów szkół podstawowych.

Formularz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

 W sprawach wątpliwych prosimy kontaktować się z wizytatorem szkoły.