Maj 7, 2019

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kwiaty przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Łodzi złożył z tej okazji m.in. kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Łódzkie uroczystości związane z kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w piątek w katedrze od Mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza Rysia, a po zakończeniu liturgii były kontynuowane na placu katedralnym przy grobie Nieznanego Żołnierza. W majowym święcie, jak co roku, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci środowisk kombatanckich, instytucji, stowarzyszeń, związków i partii politycznych, harcerze, żołnierze oraz mieszkańcy Łodzi.

Wszyscy zgromadzeni wysłuchali listu premiera Mateusza Morawieckiego, który odczytała łódzka poseł Joanna Kopcińska

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau mówił, na czym polega historyczne znaczenie konstytucji z 1791 roku – podkreślając, że dumni z niej mogą być nie tylko Polacy. Komisja Europejska uznała bowiem Konstytucję 3 Maja za jeden z trzech związanych z Polską symboli dziedzictwa europejskiego.

Po salwie honorowej uczestnicy uroczystości – wśród nich łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski – złożyli kwiaty na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza. Święto zakończyła defilada wojskowa na ulicy Piotrkowskiej.