Październik 30, 2017

100-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu

Dawni uczniowie spotkali się ze swoimi nauczycielami. Były wspomnienia i życzenia. W uroczystościach uczestniczył łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łowiczu powstała w czwartym roku I wojny światowej. Przez 100 lat losy związało z nią prawie osiem tysięcy uczniów oraz prawie trzystu nauczycieli i pracowników szkolnej administracji.
– Każdy z nich, każdy z was, dołożył do tej historii cząstkę siebie. Bardzo za to dziękuję – przywitała gości i bohaterów jubileuszu obecna dyrektor szkoły, a czternasta w jej długich dziejach, Teresa Sokalska-Lebioda.

– 100 lat szkoły to 100 lat pracy i nauki. Ciężkiej, ale ważnej dla uczniów, nauczycieli, dla miasta, dla kraju. Życzę wam, by każdy czuł się w tej szkole dobrze i nadal mógł liczyć na wsparcie i życzliwość innych – zwrócił się do uczestników uroczystości kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.
Łowicka „jedynka” odebrała w tym dniu wiele życzeń, m.in. od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuty Zakrzewskiej, burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego i biskupa pomocniczego Diecezji Łowickiej ks. Wojciecha Osiali.
– Dziękuję wszystkim, którzy tworzyli historię szkoły. Niech przez następne 100 lat wciąż będzie ona miejscem dobrych więzi i relacji między uczniami i nauczycielami, nauczycielami i rodzicami. We wspólnocie można wiele osiągnąć – powiedział ks. biskup, który również uczył się w tej szkole. Dużo ciepłych słów jej społeczność usłyszała także m.in. od dyrektorów innych łowickich szkół oraz przedstawicieli rodziców.

Z okazji 100-lecia wydana została książka, która opowiada historię SP nr 1 od pierwszego dnia do dziś. Redaktor opracowania Karolina Wanda Rutkowska ukazała najważniejsze wydarzenia z życia szkoły na tle dziejów Łowicza, regionu i Polski, bogato ilustrując je zdjęciami.

Wielu wzruszeń dostarczył również film Jerzego Boreckiego z 50-lecia szkoły uświetnionego przyjęciem imienia Tadeusza Kościuszki. Na archiwalnych, czarno-białych kadrach absolwenci i pracownicy szkoły rozpoznawali dawne koleżanki, dawnych kolegów i swoich byłych nauczycieli.
Autor dokumentu – obecny na piątkowej uroczystości absolwent SP nr 1 – pół wieku temu miał 28 lat i działał w Amatorskim Klubie Filmowym w Łowiczu. Po projekcji poprosił uczniów i pedagogów, by pielęgnowali zdjęcia ze 100-lecia szkoły, bo na kolejnym jubileuszu one również okażą się bezcenną pamiątką.

Piątkowe spotkanie w szkole poprzedziła uroczysta msza święta w Katedrze Łowickiej, po której uczniowie, nauczyciele i goście jubileuszu przemaszerowali ze szkolnym sztandarem do siedziby jubilatki przy ul. Kaliskiej.